FACKLORNA (1991)

Manus: Björn Runeborg
Regi: Åke Sandgren

Rollista

Del 1
Kråkan
Siri
Gregor
Kjellgren
Gerd
Matrosen
Fors
Bibliotekarien
Postmästaren
Rektorn
Militärläkaren
Britt-Marie
Bibliotekskontoristen
Klasskamraterna


Valtalaren
Skivaffärsexpediten
Polismannen
Kråkans vuxna röst
Julius Magnusson
Viveka Seldahl
Sven Wollter
Loa Falkman
Anna Björk
Lars Green
Stig-Ossian Ericsson
Mats Bergman
Sven Lindberg
Krister Henriksson
Björn Granath
Cecilia Ljung

Laila Westersund
Tobias Hedström
Jonas Karlsson Gardelin

Ulf Von Zweigbergk
Lasse Pettersson
Rolf Eberg
Jan-Erik Emretsson
Thorsten Flinck

Tack till Frälsningsarmén

Del 2
Kråkan
Siri
Gregor
Kjellgren
Gerd
Matrosen
Fors
Bibliotekarien
Postmästaren
Rektorn
Kommisarien
Britt-Marie
Postkassörskan
Förste Postiljonen
Bibliotekskontoristen
Bœrhusvaktmästaren
Lumholt
Polismannen
Klasskamraterna

Nyhetsuppläsaren
Julius Magnusson
Viveka Seldahl
Sven Wollter
Loa Falkman
Anna Björk
Lars Green
Stig-Ossian Ericsson
Mats Bergman
Sven Lindberg
Krister Henriksson
Tomas Bolme
Cecilia Ljung
Görel Crona
Thomas Norström
Laila Westersund
John Zackarias
Christer Söderlund
Jan-Erik Emretsson
Tobias Hedström
Jonas Karlsson
Hans Bendrik

Del 3
Kråkan
Siri
Gregor
Kjellgren
Gerd
Matrosen
Fors
Bibliotekarien
Postmästaren
RektorN
Militärläkaren
Postkassörskan
Förste Postiljonen
Postchauffören
Sångaren
Fru Holm
Lumholt
Polismannen
Klasskamraterna

Kråkans vuxna röst
Julius Magnusson
Viveka Seldahl
Sven Wollter
Loa Falkman
Anna Björk
Lars Green
Stig-Ossian Ericsson
Mats Bergman
Sven Lindberg
Krister Henriksson
Björn Granath
Görel Crona
Thomas Norström
Göran Engman
Bengt Krantz
Gunvor Pontén
Christer Söderlund
Jan-Erik Emretsson
Tobias Hedström
Jonas Karlsson
Thorsten Flinck

Tack till Frälsningsarmén

Team
Fotograf
Assistenter

Elektriker
Passare
Ljudtekniker
Sa
Scenograf/Kostymör
Rekvisitör
Assistent
Snickare
Attributör
Kostymassistent
Maskör
Assistent

Scripta
Regiassistent
Medverkandeassistent  
Inspelningsledare: 
Assistent: 
Produktionsledare: 
Assistent: 
Filmlaboratorium: 
Ljussättare: 
Negativklippare: 
Klippare: 
Assistenter:

Synkläggare: 
Kompositör: 
Musiker: 
Dirigent: 
Ljudläggare: 
Mixare: 
Stereo: 

Manuskript: 
Producent: 
Regi: 
John O Olsson
Bengt Steiner
Robert Nordström

Bosse Ahlgren
Kjetil Hervik
Lasse Ulander
Lindgren-Dawidsson
Mona Theresia Forsén
Gunilla Allard
Håkan Linder
Curt Björk
Birgitta Medin
Lina Friberg
Sven Lundén
Annika Stödberg

Anja Hede
Lars Lindström
Teresia Varga
Gisela Bergquist
Håkan Karlsson
Kaska Krosny
Magnus Wikman
Sveriges Television
Hans Rinning
Pia Svedlund
Thomas Krag
Maria Naur
Sara Winding
Richard Löthner
Sven-David Sandström
Radiosymfonikerna
Niklas Willén
Michael Dela Nalle
Bengt Löthner
Servotron

Björn Runeborg
Bert Sundberg
Åke Sandgren

Kanal 1 Drama
I samarbete med DR, NRK, FST och
Nordiska Tv-samarbetsfonden
Nordisk Film-& Tv-fond