GENGÅNGARE (1998)

Författare: Henrik Ibsen
Manus: Margaretha Garpe & Gunilla Jensen
Regi: Margaretha Garpe

Fru Alving har just fått hem sonen Osvald - 20 årig konstnär - från Paris. Han ska närvara vid invigningen av det barnhem som fru Alving låtit uppföra till minnet av sin döde make. Osvald har inte många minnen av sin far, men anar att han fått ett arv med komplikationer. Det är länge sedan han var hemma. Han finner modern förändrad dessutom plågas han av gråvädret, längtar
efter ljus och rymd. Det förfallna huset tycks ruva på många hemligheter...
Detta är upptakten till Margareta Garpes filmatisering av Ibsens klassiska pjäs från 1881, som på sin tid väckte starka reaktioner,
framför allt genom sin frispråkiga diskussion om moral och omoral. Alltjämt är Gengångare en aktuell historia. Ett tätt, spännande familjedrama där sanningen och lögnen till sist dras fram i ljuset.

Rollista
Ekmanner,Agneta
Ljunggren, Sten
Hoberstorfer, Gerhard
Kling, Gustav
Röör, Gunilla

Helene Alving
Pastor Manders
Osvald Alving
Snickare Engstrand
Regine Engstrand

Första sändning: 1989-02-05 KI: 19.30-21.10
Kanal: Kanal 1